3. června / 12-19 h.
Farská louka za MDZ

Akce pro širokou veřejnost, program pro rodiny s dětmi – jízda na poníkovi, trampolína, průlezky, ukázka práce psovodů MP Zlín, dechová kapela Miklovci …