Světlo pro Jana Palacha 2021

20. ledna 2021

Zlín si včera připomněl 52. výročí úmrtí Palacha street artovým happeningem. Světelný řetěz  měří sedm set metrů.

Živý Zlín dnes, stejně jako předešlé čtyři roky, opět zrealizoval myšlenku výtvarníka Petra Dosoudila a na náměstí T. G. M. pod Památníkem Tomáše Bati ve Zlíně vytvořil ze svíček světelný řetěz k připomínce úmrtí Jana Palacha. Letos měla akce, kvůli opatřením v souvislosti s onemocněním COVID-19, neveřejný charakter.

Svíčky začal realizační tým Živého Zlína spolu s výtvarníkem instalovat v 16 hodin, přibližně v půl šesté už hořely i poslední z osmi set svíček v dolní části Gahurova prospektu. Letošní ročník byl pátý v pořadí. 

Původně akce měla být jednorázovým happeningem. Ale díky ohlasům a zájmu veřejnosti se stala tradicí a jakousi příležitostí k rozjímání nad dneškem i sebou samotným,“ upřesnila vedoucí Živého Zlína Jana Kubáčová a doplnila: „To byl nakonec důvod, proč jsme se rozhodli nepřerušit kontinuitu a zrealizovat happening i za stávajících podmínek.“

Autor myšlenky, Petr Dosoudil připomněl, co jej ke vzniku celé myšlenky vedlo: „Projekt k uctění památky Jana Palacha ve mně zrál několik měsíců. Předně mi celý prostor Gahurova prospektu evokoval Václavské náměstí v Praze, a to svou délkou i šířkou, a pak jsem cítil potřebu tuto událost nějakým výrazným způsobem připomenout. Mrzelo mě, že se na takové dějinné okamžiky s poselstvím pomalu zapomíná“. 

Délka náměstí T. G. M. je přibližně 770 metrů, v předchozích letech se události účastnily stovky lidí. Letošní ročník se bohužel musel obejít bez veřejnosti. I přesto lidé přišli Janu Palachovi individuálně svůj hold vzdát. 

Živý Zlín © 2021