Magický park pořádá HUCOT o.s. ve spolupráci s JSF ABB a UNLTD v rámci projektu Živý Zlín. Park Komenského v centru Zlína se při příležitosti podzimní rovnodennosti na jednu noc změní na magický.

Jedná se o symbolické zahájení podzimu, kdy noc začne převládat nad dnem a kdy příroda začne přebarvovat svoji tvář. V rámci této výjimečné noci dojde k proměně stávající podoby parku a o jeho doplnění audiovizuálními a jinými instalacemi v prostoru.

Pro Vás všechny bude připravena i lokální orientační hra na jejímž konci dostanete malou světelnou odměnu.

Přijďte se podívat a užít si podzim 

https://www.facebook.com/events/789339884586770