15. 6. 2017

15:00 – 17:30, park Komenského Zlín

Akce pro děti proběhne ve spolupráci s Nadací Tomáše Bati. V parku můžete navštívit inspirativní knihomodul Baťa, v něm a jeho okolí připravujeme pro děti hry, malování na chodníku, soutěže,.. Číst z knihy pro děti s názvem Baťovídky bude herec MDZ Pavel Vacek, nebudou chybět balonky, či malování na obličej!