23. června ve 14 hodin, sraz u infopointu baťovského bydlení.

„Když se šlo ven z internátu, muselo být všechno už večer v 9 hodin hotovo. Přesto ráno všech těch 14 vychovatelů stálo před tím vchodem, kontrolovali, jestli jdeme všichni řádně upravení do práce. Všechno se bodovalo, všechno byla soutěž. Za pořádek na světnici 20 bodů – to byl stoprocentní pořádek. Když něco nebylo v pořádku, šel bod dolů na devatenáct, osmnáct… A to se potom sečetlo v celém internátě, všech těch 14 táborů v těch 5 etážích a vyhodnocovalo se to. Kdo byl první, druhý, třetí, kdo to pokazil, zavinil… a to už byla výchova k zodpovědnosti. Tady začínala zodpovědnost.“
Třetí procházka z cyklu Potkej Zlín se nebude primárně zabývat architekturou, ale životem v ní. Historici Martin Marek a David Valůšek ze Státní okresní archiv Zlín připravili procházku, která má rekonstruovat pohyb učně uprostřed známých budov a míst. Každodennost mladých mužů a žen se stává hlavním tématem procházky. Nezůstaneme jen u mluveného slova, zkusíme se podívat na dobové záznamy a vzpomínky konkrétních lidí.
Průvodce: David Valůšek

http://www.aarchitektura.cz