12. května / 16 -19 hod.
náměstí Míru

Prezentace a aktivity Charity Zlín, představení Handicap, Naděje a chráněných dílen Zlínského kraje, Nadace Korunka Luhačovice, výtvarné dílničky a herny pro děti.

Pohybové soutěže, taneční vystoupení s rodiči a dětmi, tancování a bubnování se seniory i handicapovanými občany, pohybové aktivity na ploše celého náměstí.

Na závěr bubnování pro zdraví – hudební workshop.