21. června ve 14 hodin, Sad Svobody.

Evropský den hudby vznikl na popud bývalého francouzského ministra kultury Jacka Langa v roce 1981, jelikož se mu nelíbilo, jak málo se mladí lidé zapojovali do umělecké tvůrčí činnosti. Přijďte ho letos oslavit s námi! Petr Vítek přizval řadu známých i méně známých, avšak talentovaných muzikantů, jejichž hudba nás jistě dokáže pohladit na duši.