25. června ve 13 hodin, park Komenského.

Akční a kreativní odpoledne, na kterém byste neměli chybět.

Unie Kompas je zlínské občanské sdružení, které napomáhá dětem a mladistvým trávit volný čas smysluplným způsobem a osobnostně se rozvíjet. Zabývá se také prevencí rizikového chování a omezením nežádoucích jevů, které mohou negativně ovlivňovat všechny aspekty jejich budoucího života. V INFO stánku můžete získat podrobnější informace o jednotlivých službách ve Zlíně: Logos – poradna pro děti, mládež a jejich rodiče, T klub – nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, Klíč – terénní práce s dětmi a mládeží.

A co všechno na této předprázdninové akci najdete? Graffiti, které si můžete sami vyzkoušet, nebo sledovat umění „profi“ writera, žonglovací workshop, stolní fotbálky, stackline, relaxační koutek, malování na obličej, šifrovačku a bubnování.

Připravená bude i jedna specialita: tzv. opilecké brýle. S touto pomůckou můžete otestovat, jak se sníží vaše schopnost orientovat se, pokud jste pod vlivem alkoholu.

Odpoledne pak vyvrcholí koncertem kapely SYMPL.

Akce je vhodná pro děti od sedmi let.