Svatomartinské slavnosti

Sad Svobody
14. listopadu | 10:00

Svatomartinské slavnosti a jubilejní průvod svatých Martínků městem.
Oslava vína a tradic se tentokrát uskuteční ve zcela jiném formátu 14. listopadu v okolí zámku Zlín, od 10.00 do 20.00. 

Akci pořádá město Zlín, program připravila kulturní agentura Živý Zlín. Uskutečnění akce může být ovlivněno aktuálním nařízením vlády. Změna programu je vyhrazena. Sledujte:

www.zlin.eu a www.zivy-zlin.cz 


Živý Zlín © 2020