Výzva pro pořadatele: Tvořte ŽZ s námi!

Přidáno: 13.6.2017

Organizační tým projektu Živý Zlín vydává výzvu k zaslání návrhů na akce ŽZ pro rok 2018. Návrhy lze zasílat do 17. 9. 2017 na email info@zivy-zlin.cz. Výzva je určena pro stávající i nové pořadatele, organizace, firmy, či jednotlivce.
Kritéria:
· akci je možné uskutečnit ve veřejném prostoru města Zlína zdarma pro veřejnost
· rozpočet nepřesáhne částku 50.000,- Kč
· důraz je kladen na inovaci, kreativitu a možnost zapojit publikum přímo do dění
· součástí návrhu musí být: popis akce, položkový rozpočet, návrh termínu a místa, nástin dlouhodobé vize rozvoje projektu (u stávajících pořadatelů)

Organizační tým se zavazuje, že pokud bude projekt vybrán, zadá ho pořadateli, který projekt navrhl.