Navrhněte akci, která bude Zlín bavit!

VÝZVA ŽIVÝ ZLÍN: Navrhněte akci, která bude Zlín bavit!

Organizační tým projektu Živý Zlín vydává výzvu k zaslání návrhů na akce ŽZ pro rok 2019.

Návrhy lze zasílat do 24. 9. 2018 na email info@zivy-zlin.cz.

Výzva je určena pro stávající i nové pořadatele, organizace, firmy, či jednotlivce.

 

Kritéria:

* akci je možné uskutečnit ve veřejném prostoru města Zlína zdarma pro veřejnost

* rozpočet nepřesáhne částku 50.000,- Kč

* důraz je kladen na inovaci, kreativitu a možnost zapojit publikum přímo do dění

* součástí návrhu musí být: popis akce, položkový rozpočet, návrh termínu a místa, nástin dlouhodobé vize rozvoje projektu (u stávajících pořadatelů)

Organizační tým se zavazuje, že pokud bude projekt vybrán, zadá ho pořadateli, který projekt navrhl.