Projekt Živý Zlín, známý v předchozích letech jako „Živé náměstí“ a „Živé (nejen) náměstí“ v roce 2018 běží už pátým rokem. Nabízí veřejnosti možnost setkávat se při kulturních, sportovních a společenských akcích pořádaných na veřejných místech města zdarma. Obyvatelé Zlína mohou být součástí jednotlivých projektů aktivně, podílet se na realizaci, či být samotnými aktéry.

Garantem programu je opět Městské divadlo Zlín ve spolupráci se statutárním městem Zlínem. Živý Zlín spolupracuje s řadou pořadatelů, jednotlivců i organizací ve městě a je iniciátorem projektů i výzev.